Stichting
De Nederlandse Jachtschool

Verbreden, verdiepen en
verduurzamen van de
jachtopleiding.

Jachtopleiding heruitgevonden
Jachtcertificaten

Samenwerken kennisdelen innoveren

Jachtcertificaten

Introduceren van deelcertificaten/ jachtcertificaten: bijvoorbeeld een deelcertificaat voor het ontweiden, slachten van klein wild, voorjagen en/of drijven.

E-learing

Een elektronische leeromgeving die het mogelijk maakt met veel fotomateriaal, video's en geluidsfragmenten te werken.

Regionale examens

Afname van examens op verschillende schietbanen in Nederland. Uit contact met meerdere Nederlandse schietbanen blijkt dat deze bereid zijn mee te werken aan examens op hun locatie. Aspirant jagers kunnen zo in hun eigen regio examen doen. Dit bespaart reistijd en brandstof.

MeesterJager

Inzet van een zogenaamde meesterjager: een ervaren jager die een cursist wegwijs maakt in de wereld van de jacht. De meesterjager is niet alleen een leraar maar kan ook een deelcertificaat na een proeve van bekwaamheid aftekenen.

JachtSchool op basisscholen

Bewustwording begint op jonge leeftijd. E-learning over de jacht op smartboards.

Flexibele tijden

Meerdere momenten in het jaar waarop mensen examen kunnen doen. Misschien wel alle examenonderdelen op een dag.

Biotoppertje

Interactief, informatief programma voor scholieren. Scholieren overtuigen dat zij een rol kunnen spelen in het behoud en ontwikkelen van biotopen.

JachtApp

Het digitale, Zwitserse mes van de jager en faunabeheerder. Alles op een plek.

Digitaal werken

Gebruik van laptops en/of tablets om het theorie-examen af te nemen. Digitaal cursusmateriaal i.p.v. stapels papier (papier blijft mogelijk). Jagers de mogelijkheid geven inhoudelijk kennis bij te houden door onbeperkte toegang tot up-to-date cursusmateriaal.

Voorkom geschillen

De mogelijkheid om tijdens het praktijkexamen een bodycam te dragen om zo je eigen prestatie te kunnen evalueren.

Samenwerking platform

Jachtschool wil een samenwerkingsplatform zijn waar stakeholders van de jacht en fauna beheer hun eigen cursus kunnen aanbieden via de e-learning software van jachtschool.

Lupus

Beheren is:
anticiperen, vooruitzien
op uitdagingen.

MeesterJagers

MeesterJagers:
de hoeksteen van de nieuwe jachtopleiding

Damhert

Hermelijn

Wolf

Nijlgans

Stichting de Nederlandse Jachtschool

Beheren is
het geheel overzien maar
ook focussen op
wat belangrijk is


Stichting De Nederlandse JachtSchool
© 2019 Stichting De Nederlandse JachtSchool